P. Hartai Gábor SDB

Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. (1Kor 13,12)

ÜGYELJ GONDOLATAIDRA,

mert azok szabják meg       SZAVAID,

ÜGYELJ SZAVAIDRA,

mert azok szabják meg       TETTEID,

ÜGYELJ TETTEIDRE,

mert azok szabják meg       SZOKÁSAID,

ÜGYELJ SZOKÁSAIDRA,

mert azok szabják meg       JELLEMED,

ÜGYELJ JELLEMEDRE,

mer az szabja meg               SORSODAT.

(Frank Otlaw)

*

A szeretet himnusza


Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,

Ha szeretet nincs bennem,

Csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.

Legyen bár prófétáló tehetségem,

Ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,

Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,

Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.

Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek

S vessem oda testemet, hogy elégessenek,

Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,

A szeretet nem féltékeny,

Nem kérkedik, nem gőgösködik,

Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,

Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,

Nem örül a gonoszságnak,

De együtt örül az igazsággal.

Mindent eltűr, mindent elhisz,

Mindent remél, mindent elvisel.


A szeretet soha el nem múlik.

A prófétálás megszűnik,

A nyelvek elhallgatnak,

A tudomány elenyészik.

Tudásunk csak töredékes,

Töredékes a prófétálásunk is.

Mikor azonban eljön a beteljesedés,

Ami töredékes, véget ér.

Amikor még gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek,

Úgy gondolkodtam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek.

De mikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait.

Ma még csak tükörben, homályosan látunk,

Akkor majd színről-színre.

Most csak töredékes a tudásom,

Akkor majd úgy ismerek,

Ahogy én is ismert vagyok.

Most megmarad a hit, remény, szeretet,

Ez a három,

De köztük a legnagyobb a szeretet. (1 Kor 13,1-13)

Törekedjetek a szeretetre! (1 Kor 14,1)

(Szent Pál apostol levele a Korintusiakhoz)

*

A Jézus bacilus

 

1. Nem örökölhető. Ismerek tiszteletreméltó apákat és anyákat, akik teljesen immunisak, érzéketlenek iránta, gyermekeiknél azonban előtör a bacilus. Néha már nyolc éves gyermekeket is megfertőz. Van aki a serdülőkorral kigyógyul a fertőzésből, évekig immunis marad, de aztán újból megkapja a betegséget. Állítólag még püspökök és közéleti személyiségek is megfertőződhetnek.

A Világ Egészségügyi Szervezet még nem tisztázta, mennyire veszélyes ez a fertőzés. Bizonyos kormányok azonban rendkívül veszélyesnek tartják, különösen a latin-amerikai és a keleti országokban.


2. Többnyire lappangó elő-stádium előzi meg a betegséget. Az emberek ekkor nyugtalanná válnak, és önmagukkal többé már nem elégedettek. Úgy érzik: képtelenség, hogy a mindennapi perspektívátlan életem létezzék csupán. Ez nem lehet a minden. . . Így kezdődik, s aztán furcsa kérdéseket tesznek föl.

Előrehaladottabb állapotban a fertőzöttek a magatartásukat is megváltoztatják. Néha olyan radikálisan, hogy környezetük már nem is tartja őket normálisnak. Neurológusok megvizsgálták némely fertőzött agyáram-minőségét, de nem tapasztaltak eltérést a normális emberekhez képest.


3. A betegség terjedése – a jelentések szerint – közvetlen fertőzéssel történik. Olyan emberek terjesztik a bacilust, akik maguk is fertőzöttek.

Néha egész családok beleesnek a „betegségbe”, többnyire azonban csak egy-egy tagjuk.

A megelőző intézkedések mindezideig hatástalannak bizonyultak. A bacilus leghatásosabb ellenszerének ezideig a jólét bizonyult.

*

Egy mosoly

nem kerül semmibe, és nagyot visz véghez. Gazdaggá teszi azt, aki kapja, és aki adja, nem lesz szegényebb. Csak egy pillanatig tart, de az emléke olykor örökké él. Senki sem elég gazdag ahhoz, hogy nélkülözni tudná, és senki sem olyan szegény, hogy ne tudná adni. A barátság érezhető jele. A mosoly nyugalmat ad a fáradt embernek. Bátorságot önt a csüggedőbe. Ha valamikor találkozol valakivel, aki nem adja meg neked a megérdemelt mosolyt, légy nagylelkű és ajándékozd meg te őt a mosolyoddal; mert senkinek sincs akkora szüksége egy mosolyra, mint annak, aki nem tud mosolyogni másra.

egy_mosoly.jpg

*

A boldogmondások margójára

(Mt 5,1-12)


1. Boldogok, akik tudják miért élnek, mert akkor azt is megtudják hogyan éljenek.

2. Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.

3. Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömös lesz az életük.

4. Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.

5. Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.

6. Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert sok zavartól kímélik meg magukat.

7. Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót, és mindháromban a diófát, mert nem csak néznek, hanem látnak is.

8. Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.

9. Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.

10. Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.

11. Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.

12. Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.

13. Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.

14. Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.

15. Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének, és imádkoznak is mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás éri őket.

16. Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.

17. Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük.

Gyökössy Endre

*

IDŐ

Legyen időd a munkára – ez a siker ára.

Legyen időd a játékra – ez az örök ifjúság titka.

Legyen időd a nevetésre – ez a Lélek muzsikája.

Legyen időd a gondolkodásra – ez az erő forrása.

Legyen időd az olvasásra – ez a bölcsesség alapja.

Legyen időd, hogy kedves légy – ez a boldogsághoz vezető út.

Legyen időd az álmodozásra – kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.

Legyen időd, hogy körülnézz – túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.

Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek

– ez isteni kiváltság.

(Régi ír áldás)

*

Őfelsége a pénz


Pénzen vehetsz magadnak:

Házat, de nem otthont,

Ágyat, de nem békés álmot,

Könyvet, de nem bölcsességet,

Szövetségest, de nem barátot,

Szépítőszert, de nem bájt,

Sexet, de nem szerelmet,

Tollat, de nem tehetséget,

Szórakozást, de nem boldogságot,

Bódítószert, de nem békességet,

Fegyvert, de nem biztonságot,

Gyógyszert, de nem egészséget,

Élelmet, de nem életet,

Hízelgést, de nem őszinteséget,

Feszületet, de nem hitet,

Vallásos szertartást, de nem üdvösséget,

Egy helyet a temetőben, de nem a mennyben.

*

Hogyan rontsd el gyermeked jövőjét?

(Larry Christenson nyomán)

1. Kezdd el idejében gyermeked minden igényét teljesíteni! Így egyre inkább elhiszi, hogy a világ köteles őt kiszolgálni.

2. Ha trágár szavakat beszél, ne vedd észre! Valahogy le kell vezetnie indulatait.

3. Kíméld meg minden lelki neveléstől! Ezzel várj addig, amíg felnőtt nem lesz. Akkor aztán majd maga dönthet.

4. Kíméld meg az erőlködéstől! Majd felnőtt korában törjön össze, amikor már kivédhetetlen problémákkal találkozik szembe.

5. Kerüld a „rossz” szót vele szemben! Ez komplexusokat ébreszt benne. Ha majd aztán disznóságai miatt szembe kerül a környezetével, meg lesz arról győződve, hogy a társadalom üldözi őt.

6. Szépen rakj rendbe, boronálj el mindent a gyermeked után: szétszórt szobát, konfliktust a tanárokkal, rossz jegyet, beírást, hiszen neki nyugalomra, megértésre van szüksége ahhoz, hogy fölkészüljön az életre, vagy az általad elképzelt egyetemre! Így majd megszokja, hogy a felelősséget mindig valaki más cipeli.

7. Hadd olvasson el mindent, amit adnak neki, vagy ami keze ügyébe kerül! Csak hadd gyönyörködjék lelke és szeme a ponyvában, pornóban. De ügyelj arra, hogy steril legyen az evőeszköz és ragyogó a kristálypohár! Hisz annyiféle fertőzés van manapság.

8. Veszekedj feleségeddel/férjeddel mennél többet a gyermeked előtt! Így nem éri váratlanul a család felbomlása. Sőt, rájön arra, hogy egy feleség csak 10-20 évig használható.

9. Adj annyi zsebpénzt a gyermekednek, amennyit kíván! Hadd szokjon hozzá, hogy boldog életet csak megfelelő mennyiségű pénzzel lehet élni.

10. Ha tanáraival vagy az elöljáróival összetűzésbe kerül, mindenképp állj az ő oldalára! Azok ugyanis előítélettel vannak gyermekeddel szemben. Így legalább rájön, hogy nincs egységes norma, erkölcs, tekintély. Ezeket magunk szabjuk meg.

11. Taníts neki mást, mutass neki más példát, mint amit ott mutatnak, ahová magad küldted! Tökéletes erkölcsi skizofrén lesz belőle.

12. Próbáld meg minden kívánságát kielégíteni! Egy idő múlva már ezt maga intézi el, ha kell, bármi áron.

13. Ne vele töltsd az idődet, hanem keress mennél többet, hogy boldogabb életet élhessen, mint amit te éltél! Talál majd ő jobb társaságot a családodnál.

14. Tanítsd meg helyezkedni! Az életben erre nagy szüksége lesz.

15. Ha majd valóságos konfliktusba kerül, mentegesd magad: „Sohasem bírtam vele!”

16. Készülj föl a gondokkal teli életre, mert ez biztosan bekövetkezik!

 *

Újévi recept


Vegyél 12 hónapot.

Gondosan tisztítsd meg

a keserűségtől, félelemtől, haragtól.

Azután oszd fel a hónapokat

30 vagy 31 napra.

Minden napot készíts el

1 rész munkából,

3 rész jóakaratból és

egy gyűszűnyi derűből.

Mindehhez adj

3 evőkanál optimizmust,

1 csipetnyi iróniát,

1 késhegynyi tapintatosságot.

A kapott masszát

bőven öntsd le szeretettel.

A kész ételt mindig díszítsd

apró figyelmességgel

és tálald fel mosolygó arccal.

*

Tanmese

          Volt valaha négy ember. Úgy hívták őket, hogy Mindenki, Valaki, Bárki és Senki.


         Akadt egyszer egy fontos elintézendő. Mindenki biztos volt abban, hogy Valaki elintézi. Bárki elintézhette volna, de Senki sem tette meg. Valaki ezért méregbe gurult, hiszen ez Mindenki kötelessége lett volna. Mindenki viszont azt hitte, hogy ezt Bárki elvégzi és közben Senki sem vette tudomásul, hogy ezt Mindenki elvégezhette volna.

          A mese úgy végződött, hogy Mindenki hibáztatott Valakit azért, amit Bárki megtehetett volna, de Senki sem tette meg.

*

Ők ma gyerekek…

(Gondolatok a rohanó élet közepette)


Ha ma kihagyod az esti mesét,

holnap már lehet, hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad.

Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé,

Előfordulhat, hogy a jövő héten már késő lesz.

Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit,

Évek múltán talán már a meghitt beszélgetéseket sem igénylik.

Ha most nem sétálsz velük kézenfogva,

akkor pár év múlva végleg elengedik a kezed és a kapaszkodó nélkül elsodródhatnak.

 Ők ma gyerekek! Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.

Téglák ezek, amelyből és amelyre a felnőtt élet felépül.

Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény.

*

Ne mondd: Atya,

ha egyik nap sem úgy viselkedsz, mint egy fiú.

Ne mondd: miénk,

ha elszigetelten élsz önzésedben.

Ne mondd: aki a mennyekben vagy,

ha csak a földi dolgokra gondolsz.

Ne mondd: szenteltessék meg a Te neved,

ha nem tiszteled.

Ne mondd: jöjjön el a Te országod,

ha azt egy anyagi sikerrel kevered össze.

Ne mondd: legyen meg a Te akaratod,

ha nem fogadod el azt, ami fájdalmas.

Ne mondd: mindennapi kenyerünket,

ha nem törődsz azokkal az emberekkel, akik éheznek.

Ne mondd: bocsásd meg a mi vétkeinket,

ha haragot tartasz a testvéreddel.

Ne mondd: szabadíts meg a gonosztól,

ha nem foglalsz állást a bűnnel szemben.

Ne mondd: Ámen,

ha nem értetted meg, vagy nem vetted komolyan a Miatyánk szavait.

 

(Ima a Chuy templom ajtajáról, Uruguay)

*

Teréz anya:

Himnusz az Élethez

 

Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan!

az Élet szépség – csodáld meg!

az Élet boldogság – ízleld!

az Élet álom – tedd valósággá!

az Élet kihívás – fogadd el!

az Élet kötelesség – teljesítsd!

az Élet játék – játszd!

az Élet érték – vigyázz rá!

az Élet vagyon – használd fel!

az Élet szeretet – add át magad!

az Élet titok – fejtsd meg!

az Élet ígéret – teljesítsd!

az Élet szomorúság – győzd le!

az Élet dal – énekeld!

az Élet küzdelem – harcold meg!

az Élet kaland – vállald!

az Élet jutalom – érdemeld ki!

az Élet élet – éljed!

terez_anya.jpg

*

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 5
Tegnapi: 1
Heti: 31
Havi: 112
Össz.: 37 138

Látogatottság növelés
Oldal: Írások 1
P. Hartai Gábor SDB - © 2008 - 2019 - gaboapo.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »